សាលា ប៊ែ​ល​ធី អន្តរជាតិ​គ្រប់​ទីតាំង នឹង​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​នៅ​អំឡុង​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​

​ភ្នំពេញ​: សាលា ប៊ែ​ល​ធី អន្តរជាតិ​គ្រប់​ទីតាំង នឹង​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​នៅ​អំឡុង​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ សិក្សា​តាមបែប​ប្តូរ​វេន (​រៀន​ក្នុង​ថ្នាក់​ខ្លះ រៀន​តាម​អន​ឡាញ​ខ្លះ​) ស្របតាម​សេចក្តីណែនាំ​លេខ ៤៣​អយក​.​ស​ណន ស្តីពី​ការបើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ឯកជន ក្នុងដំណាក់កាល​ទី​២ របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​” ។​

អានបន្ត